FORRETNINGSGRUNDLAG

 
HHM Ejendomme A/S er udsprunget af og udgjorde indtil maj 2006 et koncernfællesskab med entreprenørvirksomheden HHM A/S, der har mere end 35 års erfaring med bolig- og erhvervsbyggeri.

Den fælles fortid med HHM er fundamentet for HHM Ejendommes solide erfaring og store ekspertise. Samtidig har vi det fremadrettede drive, der kendetegner nye virksomheder.

Herudover sikrer virksomhedens overskuelige størrelse god og personlig service fra første møde til nøglefærdig bolig eller erhvervsejendom.

HHM Ejendomme lægger sig hver eneste dag i selen for, at vores projekter lever op til nedenstående fire helt centrale fokuspunkter, der er afgørende for, at vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser.