VI SKABER VÆRDIER

 
HHM opkøber både byggejord og ejendomme med henblik på projektudvikling. Vi har i kraft af vores indgående lokalkendskab, lange erfaringer og en dygtig medarbejderstab, de rette kompetencer til at se mulighederne for at udvikle et stykke jord eller
en ejendom og dernæst designe og gennemføre det projekt, der mest effektivt udnytter grundens eller ejendommens potentiale og dermed skaber større værdi for ejere, lejere, investorer mv.
 
EKSEMPLER PÅ PROJEKTUDVIKLING:
 
01 Omdannelse af tidligere industriområde til boligkvarter
02 Omdannelse af en produktionsvirksomhed til butikscenter
03 Omdannelse af landbrugsjord til bolig- eller erhvervsområde